Contact Us
Hubei Petrokh Machine Manufacturing Co., Ltd
Tel: +86-716-81899017
Fax: +86-716-8268522
E-Mail: globalsales2013@gmail.com
Dầu xe đặc biệt và thiết bị khoan Nhà sản xuất

Hồ Bắc Petrokh máy Sản xuất Công ty TNHH được dành cho nghiên cứu và phát triển và sản xuất máy khai thác năng lượng và trang thiết bị, chẳng hạn như các đơn vị bẻ gãy, đơn vị gắn xi măng, khoan thiết bị, thiết bị workover, vv Với diện tích công ty của 10,0000 mét vuông , Petrokh có thể sản xuất 1.000 xe tải chuyên dụng / trailer mà được nạp với một bộ hoàn chỉnh các thiết bị mỏ dầu sử dụng mỗi năm. Trong số 1.000 xe tải và xe kéo, có 300 xe tải cho các hoạt động đặc biệt và 400 xe vận tải hàng hóa. Máy của chúng tôi đã trôi qua HSE (sức khỏe và điều hành an toàn) tiêu chuẩn, API (American Petroleum Institute) và tiêu chuẩn ISO9001: 2008. Chúng được bán rộng rãi và dẫn đầu thị trường ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, họ được xuất khẩu đến nhiều nước, chẳng hạn như Yemen, Kazakhstan, Nga, và như vậy.